GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Formula Naturala ®, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate. Aşadar motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Formula Naturala® este denumirea comercială a platformei de comercializare online a bunurilor produse și comercializate de Dumi Terra S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Pantelimon, nr. 283, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/17044/2008, cod unic de înregistrare fiscală RO24565436 (în continuare Formula Naturala®  sau “noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal, în condițiile stipulate de lege.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

 •  Când vă creați un cont Formula Naturala®, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma Formula Naturala® aveți posibilitatea să adaugați informații suplimentare, precum: nickname, număr telefon mobil, datele de facturare aceleași cu cele din cartea de identitate, adrese de livrare, adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar etc.;
 •  Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

GDPR

 1. Pentru prestarea serviciilor Formula Naturala® în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 •  Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Formula Naturala®;
 •  Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 •  Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 •  Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 •  Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 •  Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Formula Naturala®.

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Formula Naturala® și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

GDPR

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legatură cu comportamentul dvs de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adaugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs, și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

GDPR

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 •  Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Preferințe”;
 •  Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • sau prin contactarea Formula Naturala® folosind detaliile de contact descrise in site.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

GDPR

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 •  Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Formula Naturala® față de atacuri cibernetice;
 •  Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 •  Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înteles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevazută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstram datele dvs cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Formula Naturala®. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

 •  societăților din cadrul aceluiași grup de societăți;
 •  furnizorilor de servicii de curierat;
 •  furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 •  furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 •  furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 •  societăților de asigurare;
 •  furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

GDPR

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terțe persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferam datele dvs cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plaților folosim serviciile bancare ale ING Bank și Netopia. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

GDPR

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legatură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse in site. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate.

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam să ne transmiteți cererile dvs cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Formula Naturala®.  În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

GDPR

Onorarii.

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 30 de zile.

S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți.

Nu trebuie să respectam o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

GDPR

Drepturi vizate    

Accesul 

GDPR

Puteți să ne cereți:

 •  să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 •  să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 •  să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinatate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

GDPR

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

GDPR

Ștergerea datelor 

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 •  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 •  v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 •  dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 •  acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 •  ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 •  pentru respectarea unei obligații legale; sau
 •  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul Formula Naturala® și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Formula Naturala®, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o altă persoană fizică sau juridică. În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Formula Naturala® va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Formula Naturala®, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

GDPR

Restricționarea prelucrării datelor  

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 •  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 •  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 •  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 •  v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 •  avem consimțământul dvs.; sau
 •  pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 •  pentru a proteja drepturile Formula Naturala® sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor    

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 •  prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 •  prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția    

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate 

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 •  produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
 •  vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 •  ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 •  este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau
 •  se bazează pe consimțământul dvs explicit.

Plângeri    

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Nu uita să ne vizitezi şi pe blog.